31. října 2018

Oprava poškozené malby na sklo

Malba poškozené části se musela nanášet v několika vrstvách a poté vypálit ve sklářské peci.

19. září 2018

Malované vitráže

Na obrázcích pod textem je patrné poškození malovaných středových částí vitráží před opravou. Nahoře stav po montáži restaurovaných vitráží s doplněnou malbou na sklo.

28. srpna 2018

Oprava malované vitráže

Oprava poškozených malovaných částí u vitráže.