13. prosince 2018

Karton pro vitráž

Několik fotografií při práci na kresbě kartonu v poměru 1:1 pro vitráž svatého Václava. Velikost hotové vitráže bude 306 cm x 210 cm.31. října 2018

Oprava poškozené malby na sklo

Malba poškozené části se musela nanášet v několika vrstvách a poté vypálit ve sklářské peci.

19. září 2018

Malované vitráže

Na obrázcích pod textem je patrné poškození malovaných středových částí vitráží před opravou. Nahoře stav po montáži restaurovaných vitráží s doplněnou malbou na sklo.