19. září 2018

Malované vitráže

Na obrázcích pod textem je patrné poškození malovaných středových částí vitráží před opravou. Nahoře stav po montáži restaurovaných vitráží s doplněnou malbou na sklo.