4. března 2020

Malba vitráže svatého Václava - II.

Aby vitráž s vypalovanou malbou na skle mohla být úspěšně zvládnuta, je důležité vytvořit si pracovní karton. Tento karton, má stejnou velikost jakou bude mít hotová vitráž. Je na něm v kresbě propracovaný motiv vitráže a rozvržená olověná síť podle výtvarného návrhu. Podle tohoto kartonu může malíř bezpečně zvládnout malbu na jednotlivých skleněných dílech, tak aby po vypálení a sestavení skel do vitrážového plátu na sebe linie a stíny vzájemně navazovaly.

Na fotografiích je jasně vidět, že malíř nevidí všechny malované skleněné díly budoucí vitráže jako celek.

1. března 2020

Malba vitráže svatého Václava - I.

Postup práce při malbě na sklo na nové vitráži svatého Václava.

Z uvedených fotografií je vidět, že se jedná o několik valérových vrstev nanesených na sobě a vypálených ve sklářské peci. Tím je možné docílit větší hloubky při modelaci tvarů stínováním. Každá vrstva nanesených stínů je po výpalu světlejší. Je tedy důležité hloubku stínů neudělat ani tmavou, ani příliš světlou. V prvním případě je nutné nanést další vrstvu a vypálit, druhá možnost může mít za následek, že jsou tóny malby příliš tmavé. A to je jeden z důvodů, proč je vypalovaná malba na skle tak náročná a vyžaduje velké zkušenosti.